CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Tổng giá trị hoá đơn mới bằng hoặc lớn hơn hoá đơn cũ

  • Đối với thuê:

– Báo đổi trước 2 ngày kể từ ngày lấy

– Thời gian đổi: tối đa 60 ngày.

  • Đối với mua:

– Đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày (còn nguyên mạc, tag và chưa qua sử dụng)

– Thời gian lựa chọn sản phẩm đổi mới: 30 ngày

Trả lời